Sve na ovim Internet stranicama, prikazane slike, tekstovi, cijene i ostale usluge služe ovom prodajnom programu u vrijeme njegove izrade i predstavljaju opću informativnu i neobvezujuću informaciju. Pristupanjem i korištenjem sadržaja ovih Internet stranica, prihvaćate bez ograničavanja ili ograda, ove uvjete korištenja i sve rizike koji nastaju korištenjem ovih Internet stranica. Sadržaje i slike koje koristite na ovim Internet stranicama koristite isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

 

 

Društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o. će poduzeti sve razumne napore da uključi točne i ažurirane informacije na ovim Internet stranicama, ali ne preuzima odgovornost i odriče se svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili korištenjem ovih Internet stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani uporabom ili zloporabom ovih Internet stranica ili pogreškom koja može proizaći iz ovih Internet stranica.

 

 

 

Ove Internet stranice mogu sadržavati linkove ili veze na druge Internetske stranice koje održavaju treće strane nad kojima Renault Nissan Hrvatska d.o.o. nema kontrolu. Takvi linkovi su navedeni samo iz praktičnih razloga. Isto tako, na ove Internet stranice može se pristupiti preko linkova i veza treće strane nad kojima Renault Nissan Hrvatska d.o.o. nema kontrolu ili nadzor. Društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o. ne daje nikakva jamstva niti potvrde bilo koje vrste što se tiče točnosti, aktualnosti ili potpunosti bilo koje informacije koja se nalazi na takvim Internetskim stranicama i ne snosi odgovornost za štetu ili oštećenje bilo koje vrste koje proizlazi iz takvog sadržaja ili informacije.

 

 

 

Ove Internet stranice i portal za izradu ponuda sa svim uključenim komponentama i sadržajima (tekstovi, podaci, slike itd.) u potpunosti su zaštićeni autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim Internet stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu Renault Nissan Hrvatska d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim Internet stranicama mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

 

 

Osobne podatke i informacije koje prikupljamo u vezi s Vama na ovim Internet stranicama potrebne su kako bismo odgovorili na vaš upit, dogovorili termin sastanka te kako bismo vam mogli poslati e-novosti društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o. (elektroničku poštu s novostima). Prikupljeni osobni podaci i informacije služe isključivo društvu Renault Nissan Hrvatska d.o.o., njegovim podružnicama ili članovima komercijalne distribucijske i servisne mreže kao i bilo kojem društvo angažiranom od društva, a za potrebe marketinga, anketiranja, analize (istraživanja) tržišta ili ako se s tim slažete, radi dostavljanja komercijalnih ponuda. Osobni podaci i informacije su povjerljive i u posjedu društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., njegovih podružnica i članova komercijalne distribucijske i servisne mreže. Prikupljeni podaci smatraju se osobnim podacima i kao s takvima, u skladu s važećim propisima Europske unije, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i ostalim propisima Republike Hrvatske, će se i postupati.

 

 

 

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo u bilo koje vrijeme zatražiti pristup, prijepis, kopiranje, dodatak, ispravak, blokiranje i brisanje Vaših osobnih podataka. Možete u bilo koje vrijeme opozvati svoj pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka. Sve navedeno možete postići tako da nam se javite poštom na sljedeću adresu: društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Služba odnosa sa strankama, Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, besplatan telefon 0800 15 16 ili na e-mail kontakt-stranke.hrvatska@renault.hr.

 

 

 

Renault Nissan Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Internet stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

 

 

Renault Nissan Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na Internet stranicama.